0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار ۲ حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Sherrock Fallon
۳
۴
John Henderson
Finished
۰۱:۳۵
Ryan Palmer
۲
۴
Niall Culleton
Finished
۰۱:۵۵
Shaun Griffiths
۴
۰
Sherrock Fallon
Finished
۰۲:۱۵
John Henderson
۲
۴
Ryan Palmer
Finished
۰۲:۳۰
Niall Culleton
۴
۳
Shaun Griffiths
Finished
۰۲:۵۰
Sherrock Fallon
۴
۲
Ryan Palmer
Finished
۰۳:۱۰
John Henderson
۲
۴
Niall Culleton
Finished
۰۳:۳۰
Ryan Palmer
۲
۴
Shaun Griffiths
Finished
۰۳:۵۵
Niall Culleton
۴
۱
Sherrock Fallon
Finished
۰۴:۱۰
Mark Graham
۰
۴
Richard North
Finished
۱۳:۰۵
Josh McCarthy
۲
۴
Jarred Cole
Finished
۱۳:۲۰
Danny Smith
۱
۴
Reece Colley
Finished
۱۳:۴۰
Jarred Cole
۴
۲
Mark Graham
Finished
۱۳:۵۵
Richard North
۴
۲
Reece Colley
Finished
۱۴:۱۵
Josh McCarthy
۴
۰
Danny Smith
Finished
۱۴:۳۰
Reece Colley
۳
۴
Jarred Cole
Finished
۱۴:۵۰
Mark Graham
۴
۲
Josh McCarthy
Finished
۱۵:۰۵
Danny Smith
۰
۴
Richard North
Finished
۱۵:۲۵
Mark Graham
۲
۴
Reece Colley
Finished
۱۵:۴۰
Jarred Cole
۴
۰
Danny Smith
Finished
۱۶:۱۰
Josh McCarthy
۳
۴
Richard North
Finished
۱۶:۱۵
Danny Smith
۲
۴
Mark Graham
Finished
۱۶:۳۵
Reece Colley
۴
۱
Josh McCarthy
Finished
۱۶:۵۰
Richard North
۴
۳
Jarred Cole
Finished
۱۷:۱۰
  World The Masters
Ryan Searle
-
-
Dave Chisnall
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
James Wade
-
-
Callan Rydz
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Dirk van Duijvenbode
-
-
Krzysztof Ratajski
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید